į pradžią turinys susisiekite  
NAUJIENOS
APIE PASUS

Nuo šiandien įsigaliojo keli Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelės ir paso įstatymo pakeitimai

Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Migracijos skyrius informuoja, kad nuo šiandien, 2015-03-02 įsigaliojo naujas Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelės ir paso įstatymas, kuriame įgyvendinamos kelios naujovės.

 

Asmens tapatybės kortelė, išduota piliečiams 75 m. amžiaus ir vyresniems galios 20 metų. Paso galiojimo laikas nesikeičia – piliečiams nuo 16 metų pasas išduodamas 10 metų.

 

Asmens tapatybės korteles nuo šiol išduos ir keis ne tik teritorinės policijos įstaigos, bet ir Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos pagal vidaus reikalų ir užsienio reikalų ministro nustatytą tvarką.

Vaikui iki 16 metų, kurio tėvai išsituokę, asmens tapatybės kortelė ar pasas išduodami ar keičiami vieno iš tėvų (įtėvių), su kuriuo nustatyta vaiko gyvenamoji vieta, prašymu arba pastarojo rašytiniu sutikimu – kito iš tėvų (įtėvių) prašymu.

Asmens tapatybės kortelė gali būti keičiama ir kai to pageidauja pilietis, lyg šiol tokia priežastimi buvo galima keisti tik pasą.

 

Asmens dokumentus atsiimti galės pilietis ar jo įgaliotas asmuo, kitas teisėtas atstovas, arba piliečio rašytiniame prašyme, kurį jis pateiks teritorinei policijos įstaigai kartu su dokumentais dėl paso ar asmens tapatybės kortelės keitimo/išdavimo, nurodytas asmuo.

 

Jeigu asmens tapatybės kortelės ar paso galiojimo laikas pasibaigęs, atsiimant naują asmens tapatybės kortelę ar naują pasą, keičiami dokumentai gali būti nepateikti.

Vienas iš naujojo įstatymo straipsnių įsigaliojo jau nuo 2015 sausio 1 dienos – piliečio prašymu pase gali būti įrašoma jo tautybė.

 

Taip pat primename nuostatas, kurios nesikeičia, bet dėl kurių dažnai teiraujamasi.

Lietuvos Respublikoje gyvenantis pilietis dokumentus dėl asmens tapatybės kortelės ar paso išdavimo ar keitimo turi asmeniškai pateikti pasirinktai teritorinei policijos įstaigai, o užsienio valstybėje gyvenantis pilietis – Lietuvos Respublikos konsulinei įstaigai arba pasirinktai teritorinei policijos įstaigai.


Teritorinė policijos įstaiga asmens tapatybės kortelę ar pasą išduoda ar pakeičia ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo dokumentų dėl asmens tapatybės kortelės ar paso išdavimo ar keitimo gavimo dienos, o Lietuvos Respublikos konsulinė įstaiga – ne vėliau kaip per du mėnesius nuo dokumentų gavimo dienos.

 

Atsiimant asmens tapatybės kortelę ar pasą, kuriuose pakeisti asmens duomenys, turi būti pateikta turima asmens tapatybės kortelė ir (ar) turimas pasas, kuriuose asmens duomenys nepakeisti.

Rastą kito piliečio asmens tapatybės kortelę ar pasą asmuo turi atiduoti teritorinei policijos įstaigai arba Lietuvos Respublikos konsulinei įstaigai.

 

Teisėsaugos institucija, o kai pilietis yra užsienyje, Lietuvos Respublikos konsulinė įstaiga, nustačiusi, kad pilietis naudojasi paskelbta negaliojančia asmens tapatybės kortele ar pasu, privalo šiuos dokumentus paimti ir perduoti teritorinei policijos įstaigai.

Kauno apskr. VPK informacija